S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

+420 773 445 665 Po - Pá 9:00 - 16:30

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 399 Kč
skladem
naše cena 225 Kč
skladem
naše cena 235 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 180 Kč
skladem
naše cena 160 Kč
skladem
naše cena 173 Kč
skladem

KONTAKTY

Antonín Fára
Vídeňská 67
Klatovy 3, 33901
tel: +420 773 445 665
info(a)yemenites.cz

GDPR
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Společnost Antonín Fára, IČO: 86870688, se sídlem Klatovy III, M. Horákové 772 (dále jako „Společnost“) zpracovává Vaše osobní údaje, nutné  pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“). Předmět podnikání společnosti je vymezen v obchodním rejstříku a spočívá především ve výrobě a prodeji strojů.
 2. Osobními údaji se rozumí zejména:
  • jméno a příjmení
  • datum narození/rodné číslo
  • trvalý pobyt, doručovací adresa
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa
  • IP adresa
  • číslo účtu
  • další údaje vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.
 3. Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely:
  • plnění smlouvy,
  • zpracování svých povinností- zejm. s ohledem na daňové předpisy v účetním portálu POHODA
  • soudního řízení, zejména vymáhání pohledávek
  • marketingu- oslovování klientů elektronickou nebo jinou formou o nadcházejících akcích, zboží a službách
 4. Nezbytné osobní údaje budou Společností poskytnuty v souladu s uvedenými účely těmto třetím osobám:
  • osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby
  • obchodním partnerům
  • přepravním společnostem
  • advokátní kanceláři
 5. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 6. Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání závazkového vztahu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů.
 7. Osobní údaje vedené v elektronické a v listinné podobě jsou zabezpečeny dle v souladu s nařízením GDPR a jeho zásadami.
 8. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům v sídle Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, jejíž výše činí za každý jednotlivý dotaz částku 300,- Kč.
  • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná
  • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.
  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti spravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 9. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@yemenites.cz
 10. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: uoou.cz.
 11. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, ev. nemožnost plnění ze smlouvy. V takovém případě má právo Společnost od uzavřené smlouvy
 12. V případě, že bude Společnost užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

V Klatovech dne 6.8.2019

KONTAKTY

Antonín Fára

Adresa: Vídeňská 67

PSČ: Klatovy 3, 33901

Email: info(a)yemenites.cz

Telefon: +420 773 445 665

ZWUzY